කඨින චීවරය මැසීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 22 

September 17th, 2018|Comments Off on කඨින චීවරය මැසීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 22 

මෙවර කඨීන පිංක‍මේ සුවිශේෂත්වය වනුයේ ඒ හා සමගාමී ව ප්‍රථම වරට විනයානුකූලව සිදු කරන  “කඨින චීවරය මැසීමේ හා පඬු පෙවීමේ” උත්සවයයි. කඨින චීවරය මැසීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි දින එනම් ලබන සෙනසුරාදා ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. [...]

Katina Pinkama 2018 – කඨීන පිංක‍ම 2018

September 17th, 2018|Comments Off on Katina Pinkama 2018 – කඨීන පිංක‍ම 2018

Our annual Katina pinkama is scheduled for Sunday 28th October 2018 under the auspicious of Mr Nayan Perera, who has been a longstanding member of the Vihara. We anticipate about 15 monks to participate in [...]

2018 වස් ආරාධනය ජූලි මස 27 මේ සිකුරාදා (ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දින)

July 24th, 2018|Comments Off on 2018 වස් ආරාධනය ජූලි මස 27 මේ සිකුරාදා (ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දින)

2018 වස් ආරාධනය ජූලි මස 27 මේ සිකුරාදා (ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දින)

වෛෂ්ණාවී – Vaishnavee (The Goddess) -18th August

July 23rd, 2018|Comments Off on වෛෂ්ණාවී – Vaishnavee (The Goddess) -18th August

වෛෂ්ණාවී – සුමිත්‍රා පීරිස් නවතම සිනමා කාව්‍යය සිංහල සිනමා වංශ කතාවට ගැහැණු ළමයි, ගඟ අද්දර, යහළු යෙහෙළි, මායා, ලොකුදුව ඇතළු චිත්‍රපට රැසක් දයාද කළ සුමිත්‍රා පීරිස් සිනමා කිවිඳියගේ අවසන් සිනමා ගෙත්තම “වෛෂ්ණාවී”, මෙම කෘතියේ කතා [...]

2018 Vesak Programme – 26th & 27th May

May 21st, 2018|Comments Off on 2018 Vesak Programme – 26th & 27th May

Sil Programme and Maha Sanghika Dana - 26th May 2018 Vesak Sil Programme will be held on Saturday 26th May 2017 at our Crafers temple premises. For the sanghika dana there will be 12 invited [...]

Sinhala & Tamil New Year Celebrations 2018

March 17th, 2018|Comments Off on Sinhala & Tamil New Year Celebrations 2018

This year’s New Year celebrations will be held on Sunday 8th April 2018 at Para Hills High School Hall. 90 Beafield Road Para Hills West SA 5096  All guests will be provided with a free [...]

Invitation to Participate in Global Mindfulness Summit 2018 (24&25 February)

February 11th, 2018|Comments Off on Invitation to Participate in Global Mindfulness Summit 2018 (24&25 February)

INVITATION TO PARTICIPATE IN  GLOBAL MINDFULNESS SUMMIT 2018 (24 & 25) February 2018 Sri Lanka Foundation Institute, Colombo, Organised by the Sathi Pasala Foundation with the Leadership of Ven. Dhammajeeva Thero We are grateful to [...]

Donations to Help the  Underprivileged Patients in Sri Lanka

February 7th, 2018|Comments Off on Donations to Help the  Underprivileged Patients in Sri Lanka

We need your kind donations to fund the container to transport the goods. Please be kind enough to donate any amount to the following account. Account Name: Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara Inc. BSB: 035039 [...]

තුන් සිතක ගී දැහැන – 28 April 5.30pm

February 6th, 2018|Comments Off on තුන් සිතක ගී දැහැන – 28 April 5.30pm

In aid of Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara.  First time in Adelaide ... Sanath Nandasiri | Malkanthi Nandasiri and Latha Walpola ... Saturday 28th April 5.30pm at Scott Theatre. Tickets out soon......

70th Anniversary Independence Day of Sri Lanka celebrations

February 2nd, 2018|Comments Off on 70th Anniversary Independence Day of Sri Lanka celebrations

 70th Anniversary celebration of the Independence Day of Sri Lanka Sunday 4th February 2018 6.30 pm - 8.30 pm followed by refreshments Hectorville Catholic Community Hall, 20 Montacute Rd, Hectorville SA 5073

Adelaide Retreat January 2018

January 17th, 2018|Comments Off on Adelaide Retreat January 2018

Dasuttara Sutta was continued as the Sutta series at the meditation retreat conducted at Adelaide, Australia by Most Ven. U. Dhammajiva Maha Thero during January 2018. The retreat was a seven days residential program and [...]

A Special Dhamma Deshana by Ven. Dhammajīva Thero on 15th January (today) at 7.30pm at Crafers Temple

January 15th, 2018|Comments Off on A Special Dhamma Deshana by Ven. Dhammajīva Thero on 15th January (today) at 7.30pm at Crafers Temple

A Special Dhamma Deshana by Ven. Dhammajīva Thero on 15th January (today) at 7.30pm at Crafers Temple