සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව සහ විශේෂ ධර්ම දේශනය (මෙම සිකුරාදා සවස 7.30 සිට ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා)

April 9th, 2020|Comments Off on සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව සහ විශේෂ ධර්ම දේශනය (මෙම සිකුරාදා සවස 7.30 සිට ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා)

අප විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති ගරු පූජ්‍ය උඩගබ්බල සුමේධ ස්වාමීන්වහන්සේගේ ආරාධනය පරිදි, මෙම සිකුරාදා එනම් අප්‍රේල් මස 10 වන දින ධර්ම දේශනය ලබුනොරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත ගරු පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සවස 7.30. සිට 9.00 දක්වා ZOOM [...]

සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව සහ විශේෂ ධර්ම දේශනය (මෙම අගහරුවාදා සවස 7.30 සිට ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා )

April 6th, 2020|Comments Off on සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව සහ විශේෂ ධර්ම දේශනය (මෙම අගහරුවාදා සවස 7.30 සිට ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා )

මෙම අගහරුවාදා එනම් අප්‍රේල් මස 7 වන දින ධර්ම දේශනය සහ සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව පූජ්‍ය අනුරාධපුර ධම්මදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ‌‌සවස 7.30 සිට 8.30 දක්වා ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා මෙහෙයවනු ඇත. ඔබ සියලු දෙනාම ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා සම්බන්ධවී ආශිර්වාද ලබා ගන්නා ලෙසට ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු. කරුණාකර ඔබේ ශ්‍රව්‍ය උපකරණ නිශ්ශබ්ද කර (mute your audio) ඔබේ [...]

සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව සහ විශේෂ ධර්ම දේශනය (ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා අද සවස 7.30 ට)

April 2nd, 2020|Comments Off on සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව සහ විශේෂ ධර්ම දේශනය (ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා අද සවස 7.30 ට)

මෙම සිකුරාදා එනම් අප්‍රේල් මස 3 වන දින ධර්ම දේශනය සහ සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව පූජ්‍ය තිබ්බටුගොඩ විශුද්ධිරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ‌‌සවස 7.30 සිට 8.30 දක්වා ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා මෙහෙයවනු ඇත. ඔබ සියලු දෙනාම ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා සම්බන්ධවී ආශිර්වාද ලබා ගන්නා ලෙසට ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු.  මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වීමට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න. Please join weekly Dhamma [...]

Dry Rations Donation Appeal

March 29th, 2020|Comments Off on Dry Rations Donation Appeal

We support the Sri Lankan community in need by collecting and distributing dry rations, considering the potential hardships that may be encountered by people in the coming weeks due to COVID-19 public health crisis. DISTRIBUTION OF DRY RATIONS [...]

සජීවීව ලොව පුරා පැවැත්වෙන මහානුභාව සම්පන්න සූත්‍ර දේශානා ඇතුලු සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව

March 27th, 2020|Comments Off on සජීවීව ලොව පුරා පැවැත්වෙන මහානුභාව සම්පන්න සූත්‍ර දේශානා ඇතුලු සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව

සමස්ථ මිනිස් ප්‍රජාවම රෝග බියෙන් ඇලලී සිටිනා මේ සමයේ, සජීවීව ලොව පුරා පැවැත්වෙන මහානුභාව සම්පන්න සූත්‍ර දේශානා ඇතුලු සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව සමඟ සම්බන්ධ වීමට මෙම ලින්ක් එක (http://www.dhammanet.org/) භාවිතා කරන්න. ලොව පුරා බොහෝ පන්සල් නියෝජනය [...]

මැදින් පොහොය සිල් වැඩ සටහන

March 21st, 2020|Comments Off on මැදින් පොහොය සිල් වැඩ සටහන

ධර්මාභිලාෂී පින්වතුනි, කොරෝනා වෛරසය (COVID-19) පැතිරීමේ දැඩිඅවධානම හේතු කර ගෙන සහ ඔබ අප සැමගේ ආරක්ෂාව පිණිස මාර්තු මස 21 වන දිනට නියමිතව තිබූ සිල් වැඩසටහන අප විහාරස්ථානයෙන් දුරස්තව පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇත. ඔබ සියළුම දෙනාටම [...]

ඇඩිලේඩ් සමාජ සත්කාරය – Dry Rations Donation Appeal

March 19th, 2020|Comments Off on ඇඩිලේඩ් සමාජ සත්කාරය – Dry Rations Donation Appeal

Dry Rations Donation Appeal of Sri Lankan Community Organisations We support the Sri Lankan community in need by collecting and distributing dry rations considering the potential hardships that may be encountered by people in the [...]

Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero’s visit to Adelaide

February 18th, 2020|Comments Off on Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero’s visit to Adelaide

Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero is a well-known meditation teacher from Brisbane temple. Ven. Thero has kindly accepted our invitation to visit ASBV  and will conduct Dhamma programs as follows. පූජ්‍ය අලුත්ගම්ගොඩ ඥානවීර ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් [...]

වැලි පවුරු- Weli Pawuru Sinhala Movie – 08th Feb 2020

February 2nd, 2020|Comments Off on වැලි පවුරු- Weli Pawuru Sinhala Movie – 08th Feb 2020

The Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara Committee has organized to screen the "Weli Pawuru" movie in aid of ASBV development stage 2 at the Adelaide Sri Lankan Buddhist Viharaya. Here is a great family movie that depicts the parent-children dynamics in a very creative [...]

ASBV Bushfire Appeal

February 1st, 2020|Comments Off on ASBV Bushfire Appeal

Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara management committee would like to thank everyone who made donations to our bushfire appeal. We have received $1328.50 as at 31st January 2020. Collectively, we donated $1828.50 to State Emergency Relief Fund [...]

Dhamma Programme by Rajakiya Panditha Sashrapathy Gurudeniye Gnanaseeha Thero

November 28th, 2019|Comments Off on Dhamma Programme by Rajakiya Panditha Sashrapathy Gurudeniye Gnanaseeha Thero

It is with great pleasure we announce that the Rajakiya Panditha Sashrapathy Gurudeniye Gnanaseeha Thero will be conducting further Dhamma programme at our temple in Crafers. Some of you have already participated in swaminwahanse's Deshana and [...]

Katina Ceremony 2019

October 16th, 2019|Comments Off on Katina Ceremony 2019

This is further to inform you about Meritorious Katina Ceremony 2019, to be held on the 20th of October under the generous sponsorship of Dr. Lalith Gamage and Mrs. Ganaga Gamage. We anticipate that 15 Maha Sangha [...]