අටවිසි බුද්ධ පූජාව, වස් ආරාධනය සහ පිරිත් සඡ්ජායනය

July 4th, 2020|Comments Off on අටවිසි බුද්ධ පූජාව, වස් ආරාධනය සහ පිරිත් සඡ්ජායනය

ධර්මාභිලාෂී පින්වතුනි,   ඇසල පුර පසළොස්වක ‌පොහෝ දිනට යෙදෙන අටවිසි බුද්ධ පූජාව, වස් ආරාධනය සහ පිරිත් සඡ්ජායනය ජූලි මස 4 වන සෙනසුරාදා සවස 5.30 ට ආරම්භ වන බව කරුණාවෙන් මතක් කර සිටිමු.       [...]

Reopening the Temple – COVID-19

June 1st, 2020|Comments Off on Reopening the Temple – COVID-19

The government has announced important changes to South Australia’s Roadmap for Easing COVID-19 Restrictions. It is with great pleasure we announce that the Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara is now (19th of June) open for worship [...]

Venerable Shravasti Dhammika Thero’s Special Dhamma Deshana in English

June 1st, 2020|Comments Off on Venerable Shravasti Dhammika Thero’s Special Dhamma Deshana in English

It is with great pleasure we announce that the Venerable Shravasti Dhammika Thero will be conducting Dhamma Deshana in English on Tuesday 2nd June from 7.30 pm to 9.00 pm via ZOOM.   You are hereby invited to listen to [...]

Venerable Minimaaruwe Kumarasiri Thero’s Special Dhamma Deshana in English

May 23rd, 2020|Comments Off on Venerable Minimaaruwe Kumarasiri Thero’s Special Dhamma Deshana in English

Venerable Minimaaruwe Kumarasiri Thero was invited by Venerable Shasthrapathi Udagabbala Sumedha Thero to conduct Dhamma Deshana mainly focusing on the high school children and the youth.   It is with great pleasure we announce that the Venerable Minimaaruwe Kumarasiri [...]

අඟහරුවාදා විශේෂ ධර්ම දේශනාව 19/05/2020

May 19th, 2020|Comments Off on අඟහරුවාදා විශේෂ ධර්ම දේශනාව 19/05/2020

අප විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති ගරු පූජ්‍ය උඩගබ්බල සුමේධ ස්වාමීන්වහන්සේගේ ආරාධනය පරිදි, හෙට එනම් මැයි මස 19 වන දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව අති පූජ්‍ය විලච්චියේ කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ‌‌සවස 7.30 සිට 9.00 දක්වා ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා මෙහෙයවනු ඇත. ඔබ සියලු දෙනාම ZOOM [...]

2609 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති වෙසක් උත්සවය

May 2nd, 2020|Comments Off on 2609 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති වෙසක් උත්සවය

කොරෝනා වෛරසය (COVID-19) පැතිරීමේ දැඩිඅවධානම හේතු කර ගෙන සහ ඔබ අප සැමගේ ආරක්ෂාව පිණිස "2609 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති වෙසක් උත්සවය" අප විහාරස්ථානයෙන් දුරස්තව පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇත. වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව පැවැත්වෙන සියලුම වැඩසටහන් 2020 මැයි 08, 09, 10 යන [...]

Vesak Blood Donation Campaign

May 2nd, 2020|Comments Off on Vesak Blood Donation Campaign

Please see the blood donation campaign we have organized from ASBV for commemorating Vesak this year. It is one of the precious things you can give and will accumulate immense kusal during these unprecedented times.    There [...]

බක් පොහොය සිල් වැඩ සටහන – ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා

April 24th, 2020|Comments Off on බක් පොහොය සිල් වැඩ සටහන – ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා

කොරෝනා වෛරසය (COVID-19) පැතිරීමේ දැඩිඅවධානම හේතු කර ගෙන සහ ඔබ අප සැමගේ ආරක්ෂාව පිණිස අප්‍රේල් මස 25 වන දිනට නියමිතව තිබූ සිල් වැඩසටහන අප විහාරස්ථානයෙන් දුරස්තව පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇත. ඔබ සියළු දෙනාටම තම නිවෙස් [...]