වස් ධර්ම දේශනා මාලාවේ එකොලොස් (11) වන විශේෂ ධර්ම දේශනය

September 21st, 2020|Comments Off on වස් ධර්ම දේශනා මාලාවේ එකොලොස් (11) වන විශේෂ ධර්ම දේශනය

මෙත් සිතින් සිහිපත් කිරීමයි!   ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න පින්වතුනි,   අති පුජ්‍ය උඩ ඊරියගම ධම්මජීව නායක ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහෙයවනු ලබන විශේෂ ධර්ම  දේශනය    මෙම වස් කාළය තුල පැවත්වීමට නියමිත එකොලොස් (11) වන විශේෂ වස් ධර්ම දේශනය සැප්තැම්බර් මස 22 අඟහරුවාදා ,එනම් හෙට දින සවස 7.30 සිට 9:00 දක්වා ZOOM ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව මෙත් සිතින් සිහිපත් කර සිටිමු.   දේශකයාණන් වහන්සේ       :    අති පුජ්‍ය උඩ ඊරියගම ධම්මජීව නායක ස්වාමීන්වහන්සේ   සදහම්කාමී ඔබ සැම ඥාති හිතමිතුරන් සමඟ ZOOM ඔස්සේ  මෙම විශේෂ වස් ධර්ම දේශනාවට සවන්දී ධර්ම අවබෝධය ලබා ගන්නා ලෙස ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරසිටිමු.     ධර්ම දේශනාවට සවන් දීම සඳහා පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.   ASB Vihara is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: විශේෂ වස්සාන ධර්ම දේශනා (11) ආරාධිත දේශකයාණෝ  - ගරු පුජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව නායක ස්වාමීන්වහන්සේ Time: Sep 22, [...]

2020 වාර්ෂික මහා කඨින පුණ්‍යෝත්සවය

September 16th, 2020|Comments Off on 2020 වාර්ෂික මහා කඨින පුණ්‍යෝත්සවය

Venerable Ajahn NissaranoThero’s Special Dhamma Deshana

July 13th, 2020|Comments Off on Venerable Ajahn NissaranoThero’s Special Dhamma Deshana

It is with great pleasure we announce that the Venerable Ajahn Nissarano Thero will be conducting Dhamma Deshana in English on 14th July at 7.30 pm via ZOOM. Topic: "Only The Body Dies. Is There Life After Death"   You are [...]

Venerable Ajahn Sujato Thero’s Special Dhamma Deshana

July 5th, 2020|Comments Off on Venerable Ajahn Sujato Thero’s Special Dhamma Deshana

It is with great pleasure we announce that the Venerable Ajahn Sujato Thero will be conducting Dhamma Deshana in English on 07th July at 7.30 pm via ZOOM. The topic will be “The First Sermon of the Buddha”.     You are [...]

අටවිසි බුද්ධ පූජාව, වස් ආරාධනය සහ පිරිත් සඡ්ජායනය

July 4th, 2020|Comments Off on අටවිසි බුද්ධ පූජාව, වස් ආරාධනය සහ පිරිත් සඡ්ජායනය

ධර්මාභිලාෂී පින්වතුනි,   ඇසල පුර පසළොස්වක ‌පොහෝ දිනට යෙදෙන අටවිසි බුද්ධ පූජාව, වස් ආරාධනය සහ පිරිත් සඡ්ජායනය ජූලි මස 4 වන සෙනසුරාදා සවස 5.30 ට ආරම්භ වන බව කරුණාවෙන් මතක් කර සිටිමු.       [...]

Reopening the Temple – COVID-19

June 1st, 2020|Comments Off on Reopening the Temple – COVID-19

The government has announced important changes to South Australia’s Roadmap for Easing COVID-19 Restrictions. It is with great pleasure we announce that the Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara is now (19th of June) open for worship [...]

Venerable Shravasti Dhammika Thero’s Special Dhamma Deshana in English

June 1st, 2020|Comments Off on Venerable Shravasti Dhammika Thero’s Special Dhamma Deshana in English

It is with great pleasure we announce that the Venerable Shravasti Dhammika Thero will be conducting Dhamma Deshana in English on Tuesday 2nd June from 7.30 pm to 9.00 pm via ZOOM.   You are hereby invited to listen to [...]

Venerable Minimaaruwe Kumarasiri Thero’s Special Dhamma Deshana in English

May 23rd, 2020|Comments Off on Venerable Minimaaruwe Kumarasiri Thero’s Special Dhamma Deshana in English

Venerable Minimaaruwe Kumarasiri Thero was invited by Venerable Shasthrapathi Udagabbala Sumedha Thero to conduct Dhamma Deshana mainly focusing on the high school children and the youth.   It is with great pleasure we announce that the Venerable Minimaaruwe Kumarasiri [...]