තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු රජාණන්වහන්සේගේ උතුම් තෙමගුල සිහිපත් කරන මෙම උතුම් වෙසක් සමයේ ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානය මගින් ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජා මාලාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව සිහිපත් කර සිටිමු.

සදහම්කාමී ඔබ සැම ඥාති හිතමිතුරන් සමඟ විහාරස්ථානයට පැමිණ,  මෙම ධර්ම දේශනා මාලාවට සවන්දී ධර්ම අවබෝධය ලබා ගන්නා ලෙස ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කර සිටිමු.