මෙම අඟහරුවාදා එනම් අප්‍රේල් මස 14 වන දින ධර්ම දේශනය සහ සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව ගරු පූජ්‍ය තිබ්බටුගොඩ විශුද්ධිරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ‌‌සවස 7.30 සිට 9.00 දක්වා ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා මෙහෙයවනු ඇත.
ඔබ සියලු දෙනාම ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා සම්බන්ධවී 
ධර්ම අවබෝධය සහ ආශිර්වාද ලබා ගන්නා ලෙසට ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු. 
මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වීමට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

තෙරුවන් සරණයි!  

Please join Dhamma Discussion via Zoom – Time: Apr 14, 2020 07:30 PM Adelaide
Insert Meeting ID: 96136846668
Insert Password: 2020

Before the session, please download Zoom Zoom Client for Meetings or Mobile Apps for iPhone or Android