මෙත් සිතින් සිහිපත් කිරීමයි!

 

ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න පින්වතුනි,

 

අති පුජ් උඩ ඊරියගම ධම්මජීව නායක ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහෙයවනු ලබන විශේෂ ධර්ම  දේශනය 

 

මෙම වස් කාළය තුල පැවත්වීමට නියමිත එකොලොස් (11) වන විශේෂ වස් ධර්ම දේශනය සැප්තැම්බර් මස 22 අඟහරුවාදා ,එනම් හෙට දින සවස 7.30 සිට 9:00 දක්වා ZOOM ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව මෙත් සිතින් සිහිපත් කර සිටිමු.

 

දේශකයාණන් වහන්සේ       :    අති පුජ් උඩ ඊරියගම ධම්මජීව නායක ස්වාමීන්වහන්සේ

 

සදහම්කාමී ඔබ සැම ඥාති හිතමිතුරන් සමඟ ZOOM ඔස්සේ  මෙම විශේෂ වස් ධර්ම දේශනාවට සවන්දී ධර්ම අවබෝධය ලබා ගන්නා ලෙස ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරසිටිමු.

 

 

ධර්ම දේශනාවට සවන් දීම සඳහා පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

 

ASB Vihara is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: විශේෂ වස්සාන ධර්ම දේශනා (11) ආරාධිත දේශකයාණෝ  – ගරු පුජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව නායක ස්වාමීන්වහන්සේ

Time: Sep 22, 2020 07:30 PM Adelaide

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92558794538?pwd=T1NaUFg2U1l6d0RLL2RlTzFBam1IUT09

 

Meeting ID: 925 5879 4538

Passcode: 000

One tap mobile

+12532158782,,92558794538#,,,,,,0#,,000# US (Tacoma)

+13017158592,,92558794538#,,,,,,0#,,000# US (Germantown)

 

Dial by your location

+1 253 215 8782 US (Tacoma)

+1 301 715 8592 US (Germantown)

+1 312 626 6799 US (Chicago)

+1 346 248 7799 US (Houston)

+1 408 638 0968 US (San Jose)

+1 646 876 9923 US (New York)

+1 669 900 6833 US (San Jose)

Meeting ID: 925 5879 4538

Passcode: 000

Find your local number: https://zoom.us/u/adjIdBpDS1