ජීවයේ පැවැත්මේ පදනම පරිසරයයිපරිසරය විනාශ කිරීම යනු අප විසින් අපගේ සහ අනාගත පරපුරේ දිවි පැවැත්මේ පදනමේ විනාශයයිහෙලා දමන ගසක් පාසා අප හෙලා දමන්නේ අපගේ හුස්ම ගැනීමේ නිදහසයි!

 

ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේ රුක් රෝපණ පුජාව 2020 ඔක්තෝබර් 25 ඉරිදා දින උදෑසන 9.00 ට පැවැත්වෙන බව මෙත් සිතින් දැනුම් දෙමු.

 

එදින වැඩසටහන:

 

9:00 – පන්සිල් සමාදන් වීම (ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ මෙහෙයවීමෙන්)

9:15 – ගරුතර මහා සංඝරත්නය විසින් පැල සිටුවීම

9:30 – පැල සිටුවීමට අඩි 1.5 x 1.5 x 1.5 වලවල් සැකසීම සහ කොම්පෝස්ට් පිරවීම (කොම්පෝස්ට් සුදානම් කර ඇත)

11:00 – තේ පැන්  සංග්‍රහය

11:15 – පැල භාරගත් පින්වතුන් විසින් එම පැල සිටුවීම සහ වතුර දැමීම (පැල ලබා දෙනු ලැබේ)

11.45 – පිරිසිදු කිරීම

 

මෙම සද් කාර්යය සාර්ථක කරගැනීම සඳහා කල් ඇතුව පැමිණීම වැදගත් වේ.

 

මෙදිනට සහභාගී වීමට අපහසු පින්වතුන් ඒ බව හැකි ඉක්මනින් ඉෂාන් අමරසිංහ මහතාට  (0430 233 231) දැනුම් දෙන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

 

මෙම කටයුත්ත සඳහා උපයෝගී කරගත හැකි ඔබට සපයා ගත හැකි ගෙවතු උපකරණ එදිනට රැගෙන ඒමට කාරුණික වන්න.

 

ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි!

 

Dear Devotees

 

The Ruk Ropana Pooja will be held on 25th October (Sunday) at 9.00 am at the ASBV premises.

 

Agenda:

 

9.00 am –  Observing Pansil lead by maha sangha

9.15 am –  Tree planting by Garu Swaminwahansela

9.30 am –   Preparation (Dig 1.5’*1.5’*1.5’ pits and fill with compost-compost will provided)

11.00 am – Refreshments

11.15 am –  Plant your own plant/s and watering (Plants will be ready for you)

11.45 am – Cleaning and tiding up

 

Your prompt arrival matters to the success of this sacred event.

 

However, if you cannot make it, please let Mr. Ishan Amarasinghe know through 0430 233 231  to make alternative arrangement to plant them.

 

Note: Please remember to bring gardening tools if you have.

 

Theruwan Saranai!