සම්බුදු තෙමගුල සමරන පින්වත් වෙසක් මහා පුණ්යෝත්සවය 2022 – මහා ආලෝක පූජාව

තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු රජාණන්වහන්සේගේ උතුම් තෙමගුල සිහිපත් කරන මෙම උතුම් වෙසක් සමයේ ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානය මගින් ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජා මාලාවක් ඔබවෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන අතර වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව පැවැත්වෙන දහසක් පහන් දැල්වීමේ මහා පුණ්යෝත්සවය   2022 මැයි මස 15 දින සවස 5.30 විහාර භූමියේදී පැවැත්වේ.සදහම්කාමී ඔබ සැම ඥාති හිතමිතුරන් සමඟ මෙම මහා පිංකමට සහභාගී වී කුසල් රැස්කර ගන්නා ලෙස ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කර සිටිමු