2017 මාර්තු මස 25, 26 යන දිනයන්හිදී, උදෑසන 9:00 සිට පස්වරු 6:00 දක්වා පූජ්‍ය වල්පොළ ගෝතම ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වන ප්‍රායෝගික භාවනා, ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වීමට ඔබ වෙත කෙරෙන සාදරණිය ආරාධනාවයි මේ.
දිනයන්  : 2017 මාර්තු මස 25, 26 (සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා)
වේලාව  : පෙ.ව 8:30 – ප.ව. 5:30 දක්වා
(ඔබට හැකි අයුරින් හෝ සහභාගී වන්න)
ස්ථානය : ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරය (ක්‍රේෆර්ස්)
8 James St, Crafers, SA 5152 
 
දවල් දානය සපයනු ලැබේ
වැඩිපුර විස්තර ලබාගැනීම සඳහා සහ දානයට දායක වීමට අමතන්න : මල්සිරි 0415623956, ශ්‍රීපාලි 0401 396 231

Ven Walpola Gothama thero a popular dhamma teacher will conduct a two day dhamma program in Crafers. This will be combined with the March sil program and will include deshana, discussions and meditation sessions. We invite you to take maximum use of this rare opportunity.

Dates: 25th and 26th March 2017 ( Saturday and Sunday )

Time: 8:30am to 5:30pm ( you can participate to the whole program or to any session you can )

Where: Crafers temple, 8, James Street, Crafers SA 5152

Lunch and tea provided.

Please inquire for offering daana and more details:

Malsiri 0415623956, 

Sripali 0401 396 231