ගරු පූජ්‍යපාද පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන විශේෂ ධර්ම දේශනා සහ භාවනා වැඩසටහන් පෙළ You Tube හරහා සම්බන්ධ වීමට පහත ඇති ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න.
දිනපතා සවස 7.30 සිට 9.30 දක්වා පැවැත්වෙන විශේෂ ධර්ම දේශනා පෙළ එකිනෙක හා සමගාමීව සිදුකෙරෙන බව විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිමු.
දහම්කාමී ඔබ සැමට මෙම දුර්ලභ දහම් වැඩ සටහන් මාලාව සඳහා සහභාගී වන ‌ලෙස ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු.
 

 

Ven Pitigala Gunarathana Thero ධර්ම දේශනාව – Adelaide 2019-10-19 part 1

Ven Pitigala Gunarathana Thero  ධර්ම දේශනාව – Adelaide 2019-10-19 part 2

Ven Pitigala Gunarathana Thero ධර්ම දේශනාව – Adelaide 2019-10-20

Ven Pitigala Gunarathana Thero ධර්ම දේශනාව – Adelaide 2019-10-21

Ven Pitigala Gunarathana Thero ධර්ම දේශනාව – Adelaide 2019-10-22

 

Ven Pitigala Gunarathana Thero ධර්ම දේශනාව – Adelaide 2019-10-23