ධර්මාභිලාෂී පින්වතුනි,
 
ඇසල පුර පසළොස්වක ‌පොහෝ දිනට යෙදෙන අටවිසි බුද්ධ පූජාව, වස් ආරාධනය සහ පිරිත් සඡ්ජායනය ජූලි මස 4 වන සෙනසුරාදා සවස 5.30 ට ආරම්භ වන බව කරුණාවෙන් මතක් කර සිටිමු.

           5.00 : පන්සල පිරිසිඳු කිරීම
           5.30-6.00 : ළමුන් සඳහා ධර්ම දේශනය
           6.30 : අටවිසි බුද්ධ පූජාව
           වස් ආරාධනය
           පිරිත් සඡ්ජායනය
           8.00 : තේ පැන් සන්ග්‍රහය

පින් කැමති සියළුම පින්වතුන් මෙම පුණ්‍යකර්මයට සහභාගි වන මෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනය කර සිටිමු.