අප විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති ගරු පූජ්‍ය උඩගබ්බල සුමේධ ස්වාමීන්වහන්සේගේ ආරාධනය පරිදි, හෙට එනම් මැයි මස 19 වන දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව අති පූජ්‍ය විලච්චියේ කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ‌‌සවස 7.30 සිට 9.00 දක්වා ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා මෙහෙයවනු ඇත.

ඔබ සියලු දෙනාම ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා සම්බන්ධවී ධර්ම අවබෝධය ලබා ගන්නා ලෙසට ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු.

මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වීමට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.  

Date and Time: May 19, 2020 07:30 AM Adelaide
Insert Meeting ID:  983 7862 3527  
Insert Password: 2020
Before the session, please download Zoom Zoom Client for Meetings or Mobile Apps for iPhone or Android  

 
කරුණාකර ඔබේ ශ්‍රව්‍ය උපකරණ නිශ්ශබ්ද කර (mute your audio) ඔබේ වීඩියෝව නැවැත්වීමට (stop your video) සැලකිලිමත් වන්න.  
 
තෙරුවන් සරණයි!