අප විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති ගරු පූජ්‍ය උඩගබ්බල සුමේධ ස්වාමීන්වහන්සේගේ ආරාධනය පරිදි, මෙම සිකුරාදා එනම් අප්‍රේල් මස 10 වන දින ධර්ම දේශනය ලබුනොරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත ගරු පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සවස 7.30. සිට 9.00 දක්වා ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා මෙහෙයවනු ඇත.

ඔබ සියලු දෙනාම ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා සම්බන්ධවී ආශිර්වාද ලබා ගන්නා ලෙසට ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු.

කරුණාකර ඔබේ ශ්‍රව්‍ය උපකරණ නිශ්ශබ්ද කර (mute your audio) ඔබේ වීඩියෝව නැවැත්වීමට (stop your video) සැලකිලිමත් වන්න. 

මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වීමට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

තෙරුවන් සරණයි!  

Please join Dhamma Discussion via Zoom – Time: Apr 10, 2020 07:30 PM Adelaide

Insert Meeting ID: 814 535 306

Insert Password: 2020

Before the session, please download Zoom Zoom Client for Meetings or Mobile Apps for iPhone or Android