මෙම අගහරුවාදා එනම් අප්‍රේල් මස 7 වන දින ධර්ම දේශනය සහ සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව පූජ්‍ය අනුරාධපුර ධම්මදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ‌‌සවස 7.30 සිට 8.30 දක්වා ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා මෙහෙයවනු ඇත.

ඔබ සියලු දෙනාම ZOOM වීඩියෝ නාලය හරහා සම්බන්ධවී ආශිර්වාද ලබා ගන්නා ලෙසට ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු.

කරුණාකර ඔබේ ශ්‍රව්‍ය උපකරණ නිශ්ශබ්ද කර (mute your audio) ඔබේ වීඩියෝව නැවැත්වීමට (stop your video) සැලකිලිමත් වන්න. 

මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වීමට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

තෙරුවන් සරණයි!  

Please join weekly Dhamma Discussion via Zoom – Time: Apr 7, 2020 07:30 PM Adelaide

Insert Meeting ID: 318 813 803

Insert Password: 2020

 

Before the session, please download Zoom Zoom Client for Meetings or Mobile Apps for iPhone or Android