සමස්ථ මිනිස් ප්‍රජාවම රෝග බියෙන් ඇලලී සිටිනා මේ සමයේ, සජීවීව ලොව පුරා පැවැත්වෙන මහානුභාව සම්පන්න සූත්‍ර දේශානා ඇතුලු සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව සමඟ සම්බන්ධ වීමට මෙම ලින්ක් එක (http://www.dhammanet.org/) භාවිතා කරන්න.

ලොව පුරා බොහෝ පන්සල් නියෝජනය කරමින් අප පින්වත් ස්වාමීණ්වහන්සේලා දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති මෙම පිරිත් සජ්ජායනාව සඳහා අප විහරස්ථානයට වෙන්කර ඇති වෙලාව වන්නේ මෙම සෙනසුරාදා එනම් හෙට දින උදෑසන 10.30 ට වන අතර මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලබන්නේ අප විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන ස්වාමීන්වහන්සේලා විසිනි.

ඔබ සියලු දෙනාම මේ සඳහා සහභාගීවී ආශිර්වාද ලබා ගන්නා ලෙසට ‌ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරමු.

තෙරුවන් සරණයි!